-

Ohjeita ja vertaistukea apuvälineen käyttäjille  –  onnistuimmeko tavoitteissamme? 

Kuva: Invalidiliitto, TuleApu kuva, pyörätuolin käyttö

Invalidiliiton Tuleapu-hankkeen tavoitteena on rohkaista liikkumisen apuvälineen sujuvaan käyttöön sekä edistää heidän tule-terveyttään. On menossa hankkeen viimeinen vuosi, joten nyt on sopiva hetki tehdä väliarvio. Miten me olemme hankkeessa onnistuneet?

Liikkumisen apuvälineen sujuva ja ergonominen käyttö

Hanke on kiertänyt ympäri Suomea kyynärsauvojen, rollaattorin ja manuaalipyörätuolin kanssa ohjaamassa niiden ergonomista käyttöä ja kertomassa mitä hyötyä apuvälineistä on. Olemme käyneet mielenkiintoisia keskusteluja erityisesti siitä, miksi liikkumisen apuväline on niin vaikea ottaa käyttöön ja miten sen käyttö leimaa.

On kuitenkin ollut mukava huomata, että käymiemme keskustelujen jälkeen ihmisten mielipiteissä on tapahtunut muutosta. On ymmärretty, että rollaattori on nimenomaan APU-väline. Se saattaakin olla keino ylläpitää ja jopa edistää omaa toimintakykyä. Energiaa ei enää kulu liikkumiseen vaan sitä jää enemmän arjen muiden toimintojen suorittamiseen ja kotona selviytymiseen, kun apuvälineellä liikutaan sujuvasti ja ergonomisesti.

Liikkumisen apuvälineitä tehdään tunnetuiksi myös hankkeen tuottamilla lyhyillä ja ytimekkäillä opastusvideoilla. Videoissa esitellään rollaattori, pyörätuoli, sähköpyörätuoli ja sähkömopo sekä opastetaan niiden ergonomiseen käyttöön. Vinkkejä annetaan myös pyörätuolin käyttäjän avustajalle.

Mielestäni onnistuimme tuottamaan laadukkaat ja selkeät videot sekä rollaattorin ja manuaalipyörätuolin käyttäjälle suunnatut oppaat. Olemme saaneet niistä hyvää palautetta apuvälineen käyttäjien keskuudessa ja myös eri ammattilaisryhmät ovat ottaneet ne käyttöönsä työnsä tueksi. Videot ja oppaat löytyvät Invalidiliiton sivuilta ja ovat siellä muiden materiaalien kanssa vapaasti käytettävissä. Kannattaa käydä tutustumassa!

Apuvälineen käyttäjän tuki- ja liikuntaelinterveyden edistäminen

Hankkeen yksi tavoitteista on apuvälineen käyttäjien tule-terveyden edistäminen. Pidin sitä hankkeen alussa haasteellisena ja mietin, miten sen voisimme tavoittaa. Kokosimme vertaisryhmän vetäjälle suunnatun tule-terveyden eri osa-alueita käsittelevän materiaalikansion, joka tullaan tämän vuoden loppupuolella avaamaan verkkosivuilla kaikkien vapaaseen käyttöön. Kansiosta löytyy ravitsemusta, liikkumista, unta, stressiä ja kivun omahoitoa käsittelevää materiaalia, mitä Invalidiliiton paikallisyhdistysten vertaisryhmän vetäjät ovat omissa ryhmissään hyödyntäneet.

Saamamme palautteen mukaan vertaisryhmiin osallistujat ovat kokeneet, että vertaisryhmien tavoite ”auttaa osallistujia huomioimaan ja edistämään omaa tule-terveyttään sekä tukea osallistujia tule-terveyden omahoidossa” on toteutunut hyvin. Myös kiinnostus oman tule-terveyden ylläpitämiseen on ryhmien osallistujilla lisääntynyt.

Tulokset osoittavat liikkumisen lisääntyneen, unen laadun parantuneen ja kipukokemuksen vähentyneen. Nämä pienet osallistujien elämäntavoissa tapahtuneet muutokset saattavat olla sellaisia, etteivät he edes itse kiinnitä niihin huomiota. Kuitenkin näillä muutoksilla on pidempiaikaisia positiivisia vaikutuksia yksilön arkeen, terveyteen ja hyvinvointiin.

Apuvälinekummitoiminta

TuleApu-hankkeen apuvälinekummitoiminta on maksutonta liikkumisen apuvälineen käyttäjille suunnattua vertaistukitoimintaa pääkaupunkiseudulla. Hankkeen kouluttamat apuvälinekummit ovat kokeneita liikkumisen apuvälineen käyttäjiä, jotka jakavat vinkkejä ja käytännön neuvoja niin uusille kuin jo pidempäänkin apuvälineellä liikkuneille henkilöille. He ovat toiminnan aikana tuoneet esille, että olisivat itse kaivanneet samanlaista vertaistukea kuin nyt itse antavat, ja ovat siksi hakeutuneet mukaan toimintaan.

Apuvälinekummeja tavanneet apuvälineen käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä heiltä saamiinsa konkreettisiin neuvoihin. Tapaamisissa on muun muassa harjoiteltu kuinka manuaalipyörätuolilla kannattaa kulkea ostoskeskuksen ovista, miten sähköpyörätuolin kanssa pääsee sujuvimmin toimimaan kaupassa sekä miten rollaattorista saa kaiken hyödyn irti arjen eri tilanteissa. Apuvälineen käyttäjät kertovat saaneensa varmuutta liikkumiseen ja kaiken kaikkiaan apuvälineen kanssa liikkuminen on lisääntynyt. Lähikaupassa asioimiseen ei enää tarvitse käyttää taksimatkoja, vaan sen voi hoitaa itsenäisesti apuvälineen kanssa. Tämä näyttää parantavan myös kokemusta elämänlaadusta, omasta koetusta terveydentilasta sekä lisäävän arjesta selviytymisen mahdollisuuksia.

Väliarvion mukaan voidaan sanoa, että olemme hankkeessa onnistuneet saavuttamaan tavoitteita. Tulokset myös osoittavat, että paljon työtä on vielä edessä. Tämän hetkiset tulokset osoittavat, että vertaistuella on suuri merkitys meidän terveydessämme ja hyvinvoinnissamme. On tärkeä tukea muita omien voimavarojensa mukaan ja ottaa myös tarvittaessa itse muiden antamaa tukea vastaan.

Lue lisää TuleApu-hankkeesta:
https://www.invalidiliitto.fi/toimintahankkeet-ja-projektit/tuleapu-2018-2020

Maarit Honkasola
Hankevastaava, TuleApu-hanke
Invalidiliitto ry

TuleApu Hyvä Ikä -messuilla:

  • TuleApu-hankkeen loppuseminaari pidetään Hyvä Ikä -messujen yhteydessä ke 30.9. Lisätietoja tulossa.
  • Olet tervetullut keskustelemaan TuleApu-hankkeesta lisää myös Invalidiliiton messuosastolle.

Lisätiedot Hyvä Ikä -messujen ohjelmasta ja ammattilaisten rekisteröityminen: hyvaika.fi