Skip to content

Hyvä Ikä -blogi

25.8.2022

Paremmat palvelut syntyvät yhteistyöllä ja tiedolla

Elämme historiallista aikaa, sillä pitkään odotettu sote-uudistus on toteutumassa. Tämä uudistus on ollut viime vuosien ajan vain kaukana olevaa tulevaisuutta, mutta pian se on jo olemassa olevaa nykyisyyttä.

Iäkkäiden palvelujen kehittämiseen kohdistuu juuri nyt monenlaisia paineita ja odotuksia.  Samaan aikaan pitäisi tarjota laadukkaita palveluja yhä useammalle kustannuksia kasvattamatta sekä huolehtia henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta, motivaatiosta ja hyvinvoinnista. Onko yhtälö mahdoton?

Kasvava paine tarjoaa myös mahdollisuuden saada aikaan myönteistä kehitystä. Tämä edellyttää, että tehdyt ratkaisut pohjautuvat tietoon ja palvelujen kehittämisessä on mukana sekä palvelujen käyttäjät että ammattilaiset. Kehittäminen ei saa olla irrallaan käytännöstä.

Kehittämisen tuloksia ei pantata

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa vahvistetaan moniammatillisia palveluja sekä madalletaan avun saamisen kynnystä ja korostetaan ennaltaehkäisyn merkitystä. Ohjelmassa toteutuu verkostoituminen ja yhteistyö monella eri tasolla useiden hankkeiden ja ammattilaisten välillä unohtamatta järjestö- ja oppilaitosyhteistyötä. Yhteistyö tarkoittaa hyvin yksinkertaisia asioita: yhteistä keskustelua ja ideointia sekä hyviksi todettujen toimintamallien jakamista ja toisilta oppimista.

Erityisen tärkeää on tunnistaa ja jakaa sellaisia toimintakäytänteitä, jotka tukevat sujuvia auttamispolkuja ja palvelujen yhteensovittamista. Esimerkiksi hyvin toimiva asiakas- ja palveluohjaus edistää ammattilaisen tavoittamista ja asiakkaan oikea-aikaisen ja tarvittavan avun saamista. Liikkuva sairaala -mallissa puolestaan kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaiden akuuttitilanteen arviointi ja hoidon käynnistäminen voidaan tehdä kotona ja vähentää näin päivystyskäyntejä. Luodut toimintamallit ovat kaikkien saatavilla Innokylässä.

RAI-välineistön avulla tietoa

Tiedolla johtaminen on nykypäivän taikasana, mutta tieto ei synny itsestään. Hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelu edellyttää kokonaisvaltaista tietoa iäkkään asiakkaan toimintakyvystä ja palvelutarpeista. Yhdessä asiakkaan kanssa tehtävä RAI-arviointi mahdollistaa asiakaslähtöisten ja tarpeisiin vastaavien palvelujen suunnittelun.

RAI-välineistön avulla saamme tärkeää tietoa palvelujen kehittämisen ja johtamisen tueksi niin toimintayksiköissä, hyvinvointialueilla kuin kansallisestikin. RAI-välineistön käyttö koskettaa siten jollakin tapaa jokaista ikääntyneiden palveluissa työskentelevää hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaisista lääkäreihin, esihenkilöihin ja johtajiin.

RAI-välineistöä on käytettävä koko Suomessa ikääntyneiden asiakasohjauksessa ja säännöllisissä sosiaalipalveluissa viimeistään 1.4.2023 alkaen.

Me THL:ssä koordinoimme, vauhditamme ja tuemme sote-uudistuksen eteenpäin viemistä sekä tarjoamme tietoa ja tukea RAI-välineistön käyttöönottoon ja käyttöön.

Tule messuosastollemme keskustelemaan iäkkäiden palveluista, RAI-välineistön käytöstä ja tutustumaan TOIMIA-tietokantaan.

Puheenvuoromme messuilla käsittelevät Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa ja erityisesti iäkkäiden kuntoutusta sekä RAI-välineistön käyttöä.

Lisätietoa:
RAI-välineistöstä: thl.fi/rai 
Toimintakyvyn arvioinnista ja mittaamisesta: thl.fi/toimia 
Sote-uudistuksesta: soteuudistus.fi ja thl.fi/tulevaisuudensote

Kirjoittajat:

Kirsi Sihvo THL

Kirsi Sihvo, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Toimin THL:ssä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa iäkkäiden palvelujen kehittämispäällikkönä. Tehtävänäni on tukea ja koordinoida alueilla tapahtuvaa kehittämistä.

Katri Kakko, THL

Katri Kakko, kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työskentelen toimintakyky ja palvelutarpeet -tiimissä RAI-arviointivälineistön kansallisen käytön toimeenpanon tuki -hankkeen projektipäällikkönä.

 

Hyvä Ikä -messut 28.-29.9.2022 Helsingin Messukeskuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on mukana messuilla ja ovat molempina päivinä ohjelmalavalla kertomassa Tulevaisuuden sote-keskuksista sekä RAI-välineistöstä. Tervetuloa kuuntelemaan puheenvuoroja ja keskustelemaan lisää messuosastolle!

Ke klo 11 ja To klo 12
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma: ikääntyneiden kuntoutuksen kehittäminen

Ke klo 11.30 ja To klo 12.20
RAI – kohti kokonaisvaltaista tietoa

 

Messut avoinna ke-to klo 9-17
Ammattilaiset veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi
Yleisökävijöille messuliput 10€ (ovelta 12€)

Blogin etusivulle

Tapahtuman etusivulle