Skip to content

Hyvä Ikä -blogi

20.6.2022

Suomalaiset suhtautuvat vanhuuteen ja omaan vanhenemiseensa myönteisesti, mutta ikääntyneiden osallisuudesta ja yksinäisyydestä ollaan huolissaan

Maailma muuttuu joka hetki. Sinä ja minä muutumme joka hetki. Eiliseen ei ole paluuta, mutta eilistä pitää kunnioittaa ja siitä pitää huolehtia. Vain siten varmistamme sukupolvien elämän ja kokemuksen siirtymisen osaksi itseämme ja parempaa huomista.

Vanhustyön keskusliitto teetätti alkuvuodesta kattavan ja ainutlaatuisen kyselyn kansalaisten asenteista koskien vanhuutta, vanhenemista, vanhustyötä sekä sukupolvisuhteita. Kyselyn tekee ainutlaatuiseksi se, että siinä on hyvin kattavasti edustettuna eri ikäiset, nuorista +16 aina vanhoihin. Emme asettaneet vastaajille yläikärajaa ja jaottelimme yleensä yhdeksi ryhmäksi niputetut 65+ / 75+-vuotiaat yhtä tarkasti kuin nuoremmatkin ryhmät.

– Saimme aikaan aineiston, joka luo erinomaisia mahdollisuuksia tarkastella eri ikäisten näkemyksiä ja asenteita, Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Anni Lausvaara kertoo.

Omaan vanhuuteen ja vanhenemiseen suhtautuminen on myönteistä

Suomalaiset suhtautuvat vanhuuteen ja vanhenemiseen myönteisesti (42 %) tai neutraalisti (40 %). Mitä vanhempi vastaaja, sitä myönteisempää suhtautuminen vanhuuteen on ja sitä turvallisemmalta oma vanhuus tuntuu. Eniten oma vanheneminen huolettaa nuoria, opiskelijoita, työttömiä ja niitä, jotka kokevat elämänlaatunsa tai rahatilanteensa huonoksi. Vaikka yksilötason suhtautuminen vanhenemiseen on myönteistä, moni kokee yhteiskunnassa suhtautumisen vanhuuteen olevan kielteisempää. Vastaajista 44 % näkee, että suomalaisessa yhteiskunnassa vanhuutta pidetään kielteisenä asiana ja vain 26 % uskoo vanhuuteen suhtauduttavan myönteisesti.

Vanhustyön houkuttelevuus heikkoa etenkin nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa

Vanhustyöhön liitettävät mielikuvat ovat hyvin kriittisiä, ja 63 % vastaajista kertoo, että ei pidä vanhustyötä houkuttelevana alana. Vanhustyö ei houkuttele etenkään nuorempia ikäluokkia tai opiskelijoita. Huolestuttavaa on, että vastaajista melkein kolmannes näkee vanhustyön houkuttelevuuden heikkenevän entisestään tulevaisuudessa. Työ nähdään fyysisesti ja henkisesti raskaana, kiireisenä, huonosti resursoituna, mutta myös tärkeänä.

Vaikka Suomi on ikääntyneille hyvä maa elää, niin myös täällä ikääntyneitä nähdään syrjittävän

Hyvän vanhuuden kulmakiviä ovat perhe ja läheiset, terveys, toimeentulo, harrastusmahdollisuudet ja turvallisuus. Vanhuuteen varautumisessa tärkeimpinä toimenpiteinä pidetään fyysisestä kunnosta, asunnon sopivasta sijainnista ja sosiaalisista suhteista huolehtimista. Enemmistö pitää näiden lisäksi myös asunnon esteettömyydestä huolehtimista ja huomion kiinnittämistä ravitsemukseen tärkeinä toimenpiteinä vanhuuteen varautumisessa.

Vaikka enemmistö vastaajista pitää Suomea hyvänä maana iäkkäille ihmisille elää, niin vain alle kolmannes uskoo iäkkäiden ihmisten saavan tarvitsevansa palvelut ja melkein puolet vastaajista näkee Suomessa syrjittävän iäkkäitä ihmisiä. Ongelmia nähdään erityisesti peruspalveluissa sekä poliittisessa päätöksenteossa. Iäkkäiden yksinäisyydestä ja yhteiskunnallisesta asemasta ovat eniten huolissaan naiset sekä 46–85-vuotiaat.

Kyselytutkimus antaa kattavan pohjan lähteä muuttamaan vanhuuteen, vanhenemiseen ja vanhustyöhön liittyviä asenteita tehdäksemme Suomesta ikääntymisen mallimaan. Siihen tarvitsemme kaikkien teidän apuanne! Muutetaan puhe vanhuudesta ja vanhustyöstä positiiviseksi!

 

Tutkimuksesta

Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen 16+-vuotiaiden kansalaisten parissa. Kyselyn toimeksiantaja oli Vanhustyön keskusliitto. Aineisto kerättiin 26.1.-2.3.2022 sähköisellä kyselyllä ja puhelinhaastatteluin. 2055 vastaajan otos kiintiöitiin vastaamaan kohdejoukkoa asuinmaakunnan, iän ja sukupuolen mukaan.

Lue lisää

HS 20.6.2022 Milloin ihminen on vanhus? Vanhuus­professori Timo Strandberg antaa vastaan­sanomattoman määritelmän https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008882339.html

VTKL: Ainutlaatuinen tutkimus vanhuudesta, vanhenemisesta ja vanhustyöstä https://vtkl.fi/ainutlaatuinen-tutkimus-vanhuudesta-vanhenemisesta-ja-vanhustyosta

 

Merja Lankinen, Vanhustyön keskusliitto

Merja Lankinen

Vanhustyön keskusliiton viestintäjohtaja

#VanhuusOnTulevaisuus #JokaIänOikeus #ArvokasVanhuus #EsteetönAsuminen #yksinäisyys #ikäsyrjintä #vanhuus #unelmatyö #IäkkäätIhmisetOvatVoimavara #osallisuus #itsemääräämisoikeus

 

Hyvä Ikä -messut 28.-29.9.2022 Helsingin Messukeskuksessa

Vanhustyön keskusliitto on Hyvä Ikä -messujen yhteistyökumppani ja mukana sekä messuosastolla että messujen lavaohjelmassa. Ke 28.9. kuulemme ohjelmassa myös tästä laajasta tutkimuksesta. Tule kuulolle ja keskustelemaan aiheesta lisää!

Messut avoinna ke-to klo 9-17
Ammattilaiset veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi
Yleisökävijöille messuliput 10€ (ovelta 12€)

Blogin etusivulle

Tapahtuman etusivulle