Siirry sisältöön
Kuntouttava hoiva -seminaari

Kuntouttava hoiva -seminaari ke 2.10. klo 9-13

Kuntouttava hoiva -seminaari ke 2.10. klo 9-13

Ikääntyneiden toimintakyvyn, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden sekä kuntouttavan työotteen huomioiminen hoivatyössä

Seminaari on tarkoitettu niin hoivatyön tekijöille, päättäjille kuin kaikille vanhustyön parissa toimiville.  Tule mukaan asioita kehittävän keskustelun äärelle. Vanhustyötä käsitellään laajasti eri näkökulmista.

Seminaari järjestetään vanhustyön Hyvä Ikä -tapahtuman yhteydessä.
Samaan aikaan Messukeskuksessa myös Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtuma sekä Sairaanhoitajapäivät.

Tutustu ohjelmaan ja tule mukaan verkostoitumaan alan ajankohtaisten aiheiden ja kiinnostavien keskustelujen äärelle.

Seminaarin ohjelma

09.00
Seminaarin avaus

Soile Kuitunen
VTT, toimitusjohtaja, Miina Sillanpää säätiö
Kutken hallituksen edustaja ja seminaarin puheenjohtaja

Soile Kuitunen on toiminut kuntoutuksen parissa yli 15 vuoden ajan. Nykyisessä tehtävässään Miina Sillanpään Säätiössä ja säätiökonsernissa Kuitunen edistää erityisesti ikääntyneiden oikeutta kuntoutumiseen. Hän on myös Kutke ry:n hallituksen varajäsen.

Soile Kuitunen

09.15
Kuntoutukselle on aina paikkansa

Esa Jämsen
Geriatrian professori, Helsingin yliopisto

Esa Jämsen työskentelee Helsingin yliopistossa geriatrian professorina ja HUSin geriatrian linjalla ylilääkärinä. Hän on toiminut pitkään erilaisissa yliopisto- ja kliinisissä tehtävissä ja kehittänyt muun muassa moniammatillista vanhenemisen ja ikääntyneiden hoidon opetusta sekä vanhuspotilaan hoitoa yliopistosairaalassa. Jämsenin kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti vanhusten akuuttihoito, lääkehoito sekä hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset, ja hän on tehnyt näiden aiheiden parissa paitsi tutkimusta, myös pitkäaikaista kehittämistyötä sairaaloissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Jämsen oli mukana valmistelemassa ikääntyneitä koskevaa osuutta Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet -oppaaseen.

Esa Jämsen

10.00
Iäkkäiden oikeus toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntotutukseen

Päivi Topo
vanhusasiavaltuutettu

Päivi Topo toimii vanhusasiavaltuutettuna. Hän aloitti virassa 15.1.2022. Aiemmin hän on toiminut Ikäinstituutin johtajana, akatemiatutkijana sekä tutkijatehtävissä Stakesissa ja THL:ssä.

Topo on lääketieteen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa sekä yleisen sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Päivi Topo, vanhuusasiavaltuutettu

10.45 – 11.00   
Hyvinvointitauko

11.00
Voiko omaishoiva olla kuntouttavaa?

Heikki Hiilamo
Sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

11.45
Paneeli: Kuntouttava työote vanhustyössä – kuntoutuminen kotona ja hoivakodissa

Kuntouttava työote – Mitä tarkoittaa ja miten varmistetaan osaaminen ja asenne kuntouttavassa hoivassa

Paneelikeskustelua johtaa:

Tiina Merikanto
erikoistoimittaja, Sosiaali- ja terveys, Lääketieteen tohtori h.c.

Keskustelijoina:

Seminaarin luennoitsijat sekä

Juhani Wikström
professori, neurologian erikoislääkäri
Juhani Wikström on 82-vuotias eläkeläinen. Hän tekee vapaaehtoista työtä palvelutalossa neurologisten vaikeavammaisten parissa ajatuksella hyvä elämä. Koulutukseltaan hän on neurologi, arvonimenä professori.

Sari Arolaakso
TtM, väitöskirjatutkija, lehtori, Lapin AMK
Kutke ry, gerontologinen toimikunta
Sari Arolaakso toimii lehtorina geronomikoulutuksessa (Lapin AMK). Tätä ennen hän on työskennellyt fysioterapeuttina ikääntyneiden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa. Väitöskirjatutkijana (Oulu yo, GeroNursing Centre) Sari selvittää ikääntyneiden prekliinisiä liikkumisongelmia ja niihin liittyviä tekijöitä sekä miten liikkumisongelmiin voidaan vaikuttaa pelillisillä ratkaisuilla. GeroNursing Centre on ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus Oulun yliopistossa.


Seminaarin järjestää

Hinta

  • 75€ + alv 24% (93€)
  • Alan opiskelijat -50% (46,50€)

Lipputilaukset ovat sitovia. Osallistumisen voi kuitenkin halutessaan siirtää toiselle henkilölle.

Kutke ry hyväksyy seminaarin lääkärien kuntoutuksen erityispätevyystutkintoon vaadittavan koulutuksen osaksi.