Skip to content

Kuntouttava hoiva -seminaari

ke 2.10.2024 klo 9-13
Helsingin Messukeskus

Kuntouttava hoiva -seminaari:

Ikääntyneiden toimintakyvyn, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden sekä kuntouttavan työotteen huomioiminen hoivatyössä

 

Seminaari on tarkoitettu niin hoivatyön tekijöille, päättäjille kuin kaikille vanhustyön parissa toimiville.  Tule mukaan asioita kehittävän keskustelun äärelle. Vanhustyötä käsitellään laajasti eri näkökulmista.

Seminaarin järjestää Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys KUTKE ry

Seminaari järjestetään vanhustyön Hyvä Ikä -tapahtuman yhteydessä.
Samaan aikaan Messukeskuksessa myös Fysioterapia & Kuntoutus -tapahtuma sekä Sairaanhoitajapäivät.

 

Ilmoittaudu seminaariin

Ohjelma

09.00
Seminaarin avaus

Soile Kuitunen

VTT, toimitusjohtaja, Miina Sillanpää säätiö
KUTKE ry hallituksen edustaja ja seminaarin puheenjohtaja

Soile Kuitunen

Soile Kuitunen on toiminut kuntoutuksen parissa yli 15 vuoden ajan. Nykyisessä tehtävässään Miina Sillanpään Säätiössä ja säätiökonsernissa Kuitunen edistää erityisesti ikääntyneiden oikeutta kuntoutumiseen. Hän on myös Kutke ry:n hallituksen varajäsen.


09.15
Kuntoutukselle on aina paikkansa

Esa Jämsen

Geriatrian professori, Helsingin yliopisto

Esa Jämsen

Esa Jämsen työskentelee Helsingin yliopistossa geriatrian professorina ja HUSin geriatrian linjalla ylilääkärinä. Hän on toiminut pitkään erilaisissa yliopisto- ja kliinisissä tehtävissä ja kehittänyt muun muassa moniammatillista vanhenemisen ja ikääntyneiden hoidon opetusta sekä vanhuspotilaan hoitoa yliopistosairaalassa. Jämsenin kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti vanhusten akuuttihoito, lääkehoito sekä hoidon ja kuntoutuksen järjestämiseen liittyvät kysymykset, ja hän on tehnyt näiden aiheiden parissa paitsi tutkimusta, myös pitkäaikaista kehittämistyötä sairaaloissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Jämsen oli mukana valmistelemassa ikääntyneitä koskevaa osuutta Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet -oppaaseen.


10.00
Iäkkäiden oikeus toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kuntoutukseen

Päivi Topo

Vanhusasiavaltuutettu

Päivi Topo

Päivi Topo toimii vanhusasiavaltuutettuna. Hän aloitti virassa 15.1.2022. Aiemmin hän on toiminut Ikäinstituutin johtajana, akatemiatutkijana sekä tutkijatehtävissä Stakesissa ja THL:ssä. Topo on lääketieteen sosiologian dosentti Helsingin yliopistossa sekä yleisen sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti Jyväskylän yliopistossa.


10.45
Hyvinvointitauko


11.00
Voiko omaishoiva olla kuntouttavaa?

Heikki Hiilamo

Sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto


11.45
Paneeli: Kuntouttava työote vanhustyössä – kuntoutuminen kotona ja hoivakodissa

Kuntouttava työote – Mitä tarkoittaa ja miten varmistetaan osaaminen ja asenne kuntouttavassa hoivassa

Paneelikeskustelua vetämässä

◾️ Tiina Merikanto

Erikoistoimittaja, Sosiaali- ja terveys, Lääketieteen tohtori h.c.

Tiina Merikanto

Keskustelijoina paneelissa

◾️ Seminaarin luennoitsijat sekä
◾️ Juhani Wikström

Professori, neurologian erikoislääkäri

Juhani Wiström

Juhani Wikström on 82-vuotias eläkeläinen. Hän tekee vapaaehtoista työtä palvelutalossa neurologisten vaikeavammaisten parissa ajatuksella hyvä elämä. Koulutukseltaan hän on neurologi, arvonimenä professori.

◾️ Sari Arolaakso

TtM, väitöskirjatutkija, lehtori, Lapin AMK
Kutke ry, gerontologinen toimikunta

Sari Arolaakso

Sari Arolaakso toimii lehtorina geronomikoulutuksessa (Lapin AMK). Tätä ennen hän on työskennellyt fysioterapeuttina ikääntyneiden fysioterapiassa ja kuntoutuksessa. Väitöskirjatutkijana (Oulu yo, GeroNursing Centre) Sari selvittää ikääntyneiden prekliinisiä liikkumisongelmia ja niihin liittyviä tekijöitä sekä miten liikkumisongelmiin voidaan vaikuttaa pelillisillä ratkaisuilla. GeroNursing Centre on ikääntyneiden kuntoutumista edistävän hoitotyön tutkimus- ja osaamiskeskus Oulun yliopistossa.


12.45
Yhteenveto

13.00
Seminaari päättyy

Hinta

75€ + alv 24% (93€)

Alan opiskelijat -50% (46,50€)

Lipputilaukset ovat sitovia. Osallistumisen voi kuitenkin halutessaan siirtää toiselle henkilölle.

Kutke ry hyväksyy seminaarin lääkärien kuntoutuksen erityispätevyystutkintoon vaadittavan koulutuksen osaksi.

Ilmoittaudu seminaariin

Seminaarin järjestää

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry

 

Yhteistyössä

Hyvä Ikä -messujen järjestäjä

Expomark Oy

 

Hyvä Ikä -tapahtuman etusivulle