Siirry sisältöön
Blogi Hyvinvointi Mielen hyvinvointi ikääntyessä
Artikkeli

Mielen hyvinvointi ikääntyessä

Julkaistu

Mielen hyvinvointi luo pohjan hyvälle ikääntymiselle ja iäkkään hyvälle arjelle. Tästä huolimatta mielen hyvinvoinnin keskeinen merkitys ja sen moninaiset myötävaikutukset jäävät usein huomioimatta.

Mielen hyvinvoinnin merkitys

Mielen hyvinvointi on yksilöllinen kokemus. Kyse on siitä, että ihminen voi olla tyytyväinen ja kokea, että elämä on mielekästä ja merkityksellistä. Mielen hyvinvointia on myös taito pitää yllä mielen tasapainoa erilaisissa elämäntilanteissa. Ikääntyminen itsessään voi haastaa mielen hyvinvointia monine muutoksineen. Esimerkiksi sairastuminen, avun tarpeen lisääntyminen tai leskeksi jääminen edellyttävät keinoja selviytyä ja sopeutua uuteen elämäntilanteeseen.

Mielen hyvinvoinnilla on monia hyvää tekeviä vaikutuksia. Se vahvistaa elämänlaatua ja -iloa, luo luottamusta ja toiveikkuutta sekä vahvistaa ihmissuhteita. Elämän kokeminen merkitykselliseksi ja mielekkääksi motivoi pitämään huolta itsestä ja tekemään arjessa hyviä valintoja kuten liikkumaan enemmän ja syömään terveellisemmin. Lisäksi mielen hyvinvointi heijastuu myönteisellä tavalla terveyteen ja elinikään. Mielen hyvinvointiin panostaminen on hyvä teko myös terveydelle ja toimintakyvylle.

Vahvistettavissa oleva voimavara

Hyvä uutinen on se, että mielen hyvinvointi on voimavara, jota voi vahvistaa kaiken ikäisenä ja kaikissa elämäntilanteissa. Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen lähtökohtana on se, että pysähtyy miettimään mitä minulle oikeasti kuuluu, juuri nyt, tässä hetkessä. Itsetuntemus ja itselle tärkeiden asioiden tunnistaminen ja niiden arvostaminen ovat keskeisiä mielen hyvinvointia vahvistavia taitoja.  

Jokainen voi tehdä mielen hyvinvoinnin tekoja niin itselleen kuin myös toisille. Kun iäkkään ihmisen toimintakyky on heikentynyt ja avun tarve arjessa lisääntynyt, hänen huomionsa saattaa kiinnittyä toimintakyvyn haasteisiin ja niiden aiheuttamiin pulmiin. Toinen ihminen voi silloin auttaa häntä huomaamaan voimavaroja ja vahvuuksia, sekä asioita, jotka ovat ja sujuvat hyvin. Kuormittavissa tilanteissa nämä voivat jäädä huomaamatta, jolloin elämä ja tulevaisuus voi näyttäytyä iäkkäälle varsin synkkänä.        

Iäkkäiden palvelut mielen hyvinvoinnin tukena

Ikäihmisten palveluissa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ydin muodostuu kohtaamisissa. Parhaimmillaan kohtaamisen tapa tukee iäkkään toiveikkuuden ja pystyvyyden tunnetta sekä vahvistaa hänen itsetuntoaan ja selviytymiskyvykkyyttään. Rohkaisu, kannustava palaute ja huomion kiinnittäminen vahvuuksiin ja voimavaroihin ovat tässä avainasemassa. Olennaista on luoda iäkkäälle mahdollisuuksia kokea arjessa iloa ja onnistumisia ja käyttää vahvuuksia ja voimavaroja itselleen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Tämä edellyttää ammattilaisilta taitoa aidosti kuulla iäkästä ja tunnistaa hänen kertomastaan hänelle itselleen merkityksellisiä asioita.

Iäkkäiden palveluissa voidaan soveltaa moninaisia mielen hyvinvoinnin edistämisen menetelmiä. Kotihoidossa kohtaamisen tapa korostuu, kun taas esimerkiksi päivätoiminnassa mielen hyvinvoinnin teemoja voidaan käsitellä ryhmissä, joissa voidaan jakaa kokemuksia ja saada myös vertaistukea toisilta.  Ympärivuorokautisessa hoidossa on tärkeää tunnistaa iäkkäälle tärkeitä asioita – mitkä tuottavat hänelle iloa ja merkityksellisyyden tunnetta. Lisäksi on luotava rakenteet sille, miten näitä asioita huomioidaan hoivan arjessa.

Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen tapoja on monia. On hyvä huomata, että kyse ei ole vain yksittäisistä teoista vaan mielen hyvinvoinnin merkityksen ymmärtämisestä ja sen huomioimisesta kaikessa toiminnassa. Mielen hyvinvoinnin kysymysten äärelle kannattaa pysähtyä. Parhaimmillaan tämä tuottaa monipuolisesti hyvää niin iäkkäille, hoitajille kuin työyhteisöllekin.

Tamara Björkqvist

koordinaattori, Ikäinstituutti

Kirjoittaja on KM, sosiaali- ja terveysalan opettaja ja hän työskentelee Ikäinstituutissa mielen hyvinvoinnin asiantuntijatehtävissä.


Tule kuuntelemaan Mielen hyvinvoinnin edistäminen ikääntyessä -yleisöluentoa Hyvä ikä -messuille 2.-.3.10.2024
ke ja to klo 11.00 ja tapamaan Ikäinstituutin asiantuntijoita ständill
e.

Hyvä Ikä -tapahtuma

2.-3.10. Helsingin Messukeskus

Tervetuloa mukaan vanhustyön ja ikääntymisen omaan tapahtumaan. Tutustu ohjelmaan ja tule mukaan ajankohtaisen tiedon ja käytännön ratkaisujen äärelle.

Lue lisää